Danh mục: Interview Preparation Kit

Interview Preparation Kit là bộ các bài toán hay trong HackerRank. Những bài toán này thường xuyên được các công ty dùng để tuyển dụng nhân sự trong vòng phỏng vấn. Vì vậy chúng ta hãy cùng luyện tập các bài trong bộ này nhé.