3 cách xây dựng dark mode cho website

Dark mode đang là xu thế của các website hiện nay. Dark mode giúp người đọc đỡ mỏi mắt khi nhìn vào màn hình trong thời gian dài, đặc biệt là vào buổi tối. Để xây dựng một giao diện có thể chuyển đổi qua …
6 min read