Danh mục: Series Về Javascript

Cùng Dyno tìm hiểu về những điều hay ho của ngôn ngữ lập trình vạn người mê, ngàn người lú Javascript (da va sờ cờ ríp) này nhé. Cùng giải đáp JS là gì? Nó làm được những gì? Và học JS như thế nào cho hiệu quả?