Trong lúc rãnh rỗi ôn lại tí thuật toán sắp xếp thì mình đã tạo ra sorting visualizer này. Với trình sắp xếp trực quan này, chúng ta dễ dàng nhìn được cách hoạt động của các thuật toán sắp xếp cơ bản này.

Dyno Sorting Visualizer
Dyno Sorting Visualizer

Source Code Của Sorting Visualizer

Thấy hay mọi người tặng mình vài sao nhe hehe.

Source Code: https://github.com/TuanNguyen2504/dyno-visualizer

Bạn có thể đọc thêm các bài viết của mình tại: